واریز وام کرونا به کسب و کارها از دهه سوم خرداد شروع می‌شود

منبع: ایرنا براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای ١٣ رسته‌ متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در...

نفت به زیر 20 دلار هم می‌رسد؟

نفت به‌طور خلاصه در پایین‌ترین سطح قیمت خود نسبت به 17 سال گذشته معامله شد. همان‌طور که شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، تقاضا...

خروج پراید از چرخه تولید

      پراید که پر کشیدن قیمت آن به بالای 50 میلیون در ماه های اخیر آن را از سبد خرید خانوار دورتر برده بود، از چرخه تولید خارج می شود. مدیرعامل...

کد خبر:5821
95/12/15 - 17:40

نگاهی به آمار و ارقام مربوط به مشارکت اقتصادی زنان

      اگر نیمی از جمعیت جهانی، یعنی زنان، موفق به تحقق پتانسیل کامل خودش نشود، در ان صورت آثار آن بر کل اقتصاد جهانی تحمیل خواهد شد. از این...
نگاهی به آمار و ارقام مربوط به مشارکت اقتصادی زنان

 

 

 

اگر نیمی از جمعیت جهانی، یعنی زنان، موفق به تحقق پتانسیل کامل خودش نشود، در ان صورت آثار آن بر کل اقتصاد جهانی تحمیل خواهد شد. از این روست که افزایش مشارکت اقتصادی زنان اهمیت می‌یابد.

 

وجود برابري بين زنان و مردان به‌دلايل اخلاقي و اقتصادي مهم است. اگر نيمـي از جمعيـت جهـان موفـق بـه تحقـق پتانسيل كامل خودش نشود در آن صورت آثار آن بر كل اقتصاد جهاني تحميل خواهد شد. صرف نظر از پيشرفت‌هـاي حاصل شده طي دهه‌هاي اخير، همچنان نابرابري جنسيتي در بازار كار پافشاري مي‌كند و مشاركت زنان در بازار كار از مشاركت مردان كمتر است كه از دلايلي مانند شكاف دستمزد، دسترسي نـابرابر بـه فرصـت‌هـا، تفـاوت در سـلامت و تحصيل و موانع حقوقي نشات مي‌گيرد.


معاونت بررسی‌های اقتصای اتاق تهران با بررسی و تلخیص مقاله‌ای که اخیرا (مارس 2017) در نشریه تامین مالی و توسعه منتشر شده است و با استفاده از داده‌های صندوق بین‌المللی پول گزارش مختصری را تهیه کرده است که می‌گوید: ايجاد امكان دسترسي برابر به مشاغل و فرصت‌هاي اقتصادي، نه فقط زنان بلكه همه را منتفـع مـي‌كنـد. بـه عنـوان نمونه كشورهايي كه به علت كهنسال شدن جمعيت با مساله تامين نيروي كار مواجه هستند، مي‌تواننـد از افـزايش مشاركت زنان در بازار كار بهره بگيرند.
در اغلب كشورهاي جهان حداقل يك مانع حقوقي، زنان را از يافتن شغل مناسب محروم كرده است. لذا دولت‌ها بايـد در راستاي انجام اصلاحات نهادي، قوانين و مقرراتي كه تبعـيض را در مقابـل زنـان تقويـت مـي‌كنـد، سياسـت‌هـاي دوستدار خانواده را مانند امكان ترك والدين شاغل و مراقبت از كودك را اجرا كنند. به ويژه در كشورهاي با درآمد پايين و بازارهاي نوظهور، سرمايه‌گذاري بیشتر در زمينه زيرساخت، سلامت و آموزش به پيوستن بيشتر زنان به بازار كـار كمك خواهد کرد.


شاخص نابرابري جنسيتي سازمان ملل (Gender Inequality Index)  هـم نـابرابري فرصـت و هـم سـتانده را اندازه‌گيري مي‌كند كه نتايج اين شاخص با نتايج صرف بررسي نابرابري عمومي درآمدي، نزديـك اسـت. بررسـي‌هـا نشان مي‌دهد كاهش 0.1 اين شاخص منجر به افزايش یک درصدي رشد اقتصاد جهاني مي‌شود. این گزارش حاوی نکات برجسته‌ای است که برخی از آنها را در ادامه می‌خوانید:
*زنان 40 درصد نیروی کار جهان را تشکیل می‌دهند. این شهم در مناطق گوناگون جهان متفاوت است. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا این نسبت کمتر (حدود 28 درصد) و در آفریقا بیشتر (63 درصد) است.
*تقریبا 90 درصد کشورهای جهان حداقل یک مانع حقوقی جنسیتی برای مشارکت زنان در بازار کار دارند.
*در اروپا از هر 10 مدیر بنگاه دو نفر زن هستند. افزایش رقم 2 به 3 موجب افزایش 3 تا 8 درصدی بازده دارایی یک بنگاه یا سودآوری آن می‌شود.
*شکاف جنسیتی دستمزد در کشورهای OECD حدود 16 درصد است.
*کاهش شکاف جنسیتی تا میزان 25 درصد تا سال 2025 باعث ایجاد 100 میلیون شغل برای زنان جهان خواهد شد.

 

 

 

 

دیدگاه های شما

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.