کد خبر:6324
97/07/14 - 13:35

چگونه نرخ ارز با مسکن بازی می کند؟

        برای بررسی وضعیت بازار مسکن ابتدا باید به تعریف دقیقی از اصطلاحاتی چون رکود برسیم. وقتی از رکود می گوییم منظورمان چیست و از چه زاویه...
چگونه نرخ ارز با مسکن بازی می کند؟ چگونه نرخ ارز با مسکن بازی می کند؟

 

 

 

  برای بررسی وضعیت بازار مسکن ابتدا باید به تعریف دقیقی از اصطلاحاتی چون رکود برسیم. وقتی از رکود می گوییم منظورمان چیست و از چه زاویه ای به مسئله مسکن نگاه می کنیم. کاهش حجم معاملات، کاهش قیمت و کاهش ساخت وساز را می توان نشانه از رکود گرفت. در چندماه گذشته قیمت مسکن افزایش یافته پس نمی توان گفت که از این منظر رکودی در این بازار ایجاد شده است. در مقابل اما حجم معاملات نسبت به سال گذشته کاهش جدی داشته پس می توان از این منظر گفت که رکود مسکن را درگیر می کند. از سوی دیگر میزان ساخت و ساز هم نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و اندکی رشد یافته است و اکنون به نظر می رسد که این رشد متوقف هم شده است(البته آمارهای جدید را در دست نداریم و مشاهدات روزمره گویای این مسئله است). با توجه به وضعیت سه عامل موثر در بازار مسکن می توان گفت این بازار در حال حاضر بازار داغی نیست. در شرایط رونق سه عامل قیمت، حجم معاملات و میزان ساخت و ساز هر سه باهم حرکت می کنند. زمانی که بازار رونق می گیرد، سرمایه بیشتری وارد می شود و ساخت و ساز هم بیشتر می شود و وضعیت کنونی مسکن از این ویژگی برخوردار نیست. یک دلیل عمده در بروز چنین وضعیتی این است که خانوارها قادر به همراهی با قیمت های کنونی مسکننیستند. بودجه خانوار تکاپوی انتظارات فروشندگان را نمی کند. این درحالی است که فروشندگان انتظار دارند با توجه به کاهش ارزش ریال و گرانی دلار با تورم بیشتری ملک خود را به فروش برسانند. از سوی دیگر معاملات سوداگرانه هم شدت نداشته است چراکه بازارهای سهام و ارز، بازارهای جذاب تری برای سوداگران بوده است.

در هفته گذشته نرخ ارز کاهش یافته است و باید دید این کاهش چه اثری بر بازار مسکن بر جای می گذارد. این اثرگذاری از دو جهت متفاوت است. نرخ ارز از یکسو جنبه تقویت کنندگی بر بازار مسکن دارد و افزایش نرخ به گرانی مسکن منجر می شود. زمانی که قیمت نهاده های بخش مسکن با افزایش نرخ ارز بیشتر می شود، انتظارات تورمی هم افزایش پیدا می کند بنابراین فرض بر این است که بخش مسکن هم تا اندازه ای خود را با افزایش نرخ ارز منطبق می کند. از سوی دیگر بازار ارز یک رقیب برای بازار مسکن به ویژه در کوتاه مدت است و  زمانی که نرخ در بازار ارز بالا برود، بازار مسکن برای سودگران کمتر جذاب است و ترجیح می دهند سرمایه شان را در بازاری به حرکت در آورند که با سرعت بالاتری به سود برسند. از جهت رونق بازار ارز بر بخش مسکن اثر منفی بر جای می گذارد و در روزهای گرانی ارز اثرگذاری این بازار را در حجم معاملات مسکن شاهد بوده ایم. به طور خلاصه زمانی که انتظارات تورمی در جامعه کاهش پیدا کند قیمت مسکن هم روند نزولی را در پیش می گیرد که بیشتر و به طور عمده متاثر از انتظارات فروشندگان در باره تورم های آینده است. امید همه این است که این انتظارات تعدیل شود، هیجانات در بازار ارز فروکش کند تا قیمت ها در سایر بازار ها از جمله مسکن، اتومبیل و کالاهای دیگر نیز به تعدیل رسیده و کاهش پیدا کند.

با کاهش نرخ ارز در هفته گذشته، بعضی رسانه ها از افت قیمت تا بیش از 20 درصد نوشتند. این در حالی است که چنین ادعاهایی مبنای عینی ندارد و بیشتر جنبه تبلیغی و ترویجی پیدا می کند. واقعیت این است که نمی توان بازار مسکن را با توجه به تحولات یکی دو روزه سنجید. داده های بازار ماهانه منتشر می شود و امکان اینکه میزان معاملات در یک یا دو روز را ارزیابی کنیم وجود ندارد. از این منظر آنچه در رسانه ها منتشر می شود بیشتر حاوی برداشت ها و انتظارات نویسندگان مطالب است تا منعکس کننده واقعیت بازار. اثرگذاری هر تحول اقتصادی در بازار مسکن در دوره های طولانی تری عیان می شود. برای قضاوت منطقی درباره بازار مسکن باید داده های سه ماه را در نظر گرفت و نمی توان لزوما به نوسانات یک یا دو روز نگاه کرد. بازار مسکن مثل بازار سرمایه نیست که در یک ساعت بتوان معاملاتش را تعقیب کرد یا مثل بازار ارز که روزمره قابل پیگیری باشد. بازار مسکن اثر تغییرات را دیرتر نشان می دهد بنابراین برای اظهارنظررسمی در این باره که نرخ ارز تا چه اندازه بر نرخ مسکن اثرگذاشته زود است.

من می توانم براساس مشاهدات شخصی و تماس با  بازار بگویم که اکنون به نظر می رسد که فروشندگان تمایل بیشتری به فروش دارند. یک دلیل این است که دارندگان مسکن انتظار تورم بیشتری در آینده را می کشیدند و این چشم انداز مبهمنسبت به روزهای آتی آن ها را در فروش مسکن محتاط کرده بود. اکنون اما آن ها درک کردند که این روند افزایشی دائمی نیست و توقفی هم برای آن وجود دارد. این نگرانی باعث شده عرضه مسکن در بازار پایتخت افزایش پیدا کند.

 

www.tccim.ir : منبع