وی افزود :اگر  در مسیرهای جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی زیر ساخت های مناسب فراهم نباشد ه قطعا ما نمی تونیم تاثیرگذاری مثبتی روی تعهدات کار تجارتمون داشته باشیم زیرا درصد قابل توجهی از مجموعه قیمت گذاری روی هر خدمات و یا هر نوع جابجایی و فروش کالا و صادرات قطعا بر می گردد به نرخ حمل و نقل .

وی تصریح کرد : وقتی که تولید نسبت به عرضه و تقاضا به علت مشکلات  حمل و نقل  تعادل خود را از دست دهد و اوضاع به گونه ای باشد که محصول تولید شود اما به علت مشکلات در حمل و نقل و ترانزیت کالا امکان جابجایی نداشته باشد قطعا منجر به یک سری از مشکلات و مسائل شده و در عرصه صادرات منجر به از دست دادن بازار های جهانی خواهد شد.بنابراین در مقوله صادارت یکی از ابزارهایی که باید به آن نگاه ویژه شود مسئله حمل و نقل است .

 سیده فاطمه مقیمی در ادامه افزود :در برنامه پنجم توسعه قوانینی برای بالابردن سطح کیفیت حمل و نقل دیده شده بود. بند ماده 163 قانون برنامه پنجم تاکیدکرده شده بود که کامیون هایی با عمر سه سال کارکرد بایدجایگزین شوند. متاسفانه با اتمام برنامه پنجم توسعه ما هنوز به اهداف پیش بینی شده خود نرسیده ایم امادر برنامه ششم توسعه کارهایی در حال انجام است که امیدواریم به هدف مطلوب و بالارفتن سطح حمل و نقل کشور کمک برسیم.