کد خبر:3889
93/12/13 - 13:56

اتاق نیازمند دگردیسی اساسی است

نصرالله حجازی: اتاق نیازمند دگردیسی اساسی است   عضواتاق بازرگانی تهران بزرگترین نقطه ضعف اتاق طی دوران فعالیت کاری اش رادرائتلاف بادولت...
اتاق نیازمند دگردیسی اساسی است

نصرالله حجازی:

اتاق نیازمند دگردیسی اساسی است

 

عضواتاق بازرگانی تهران بزرگترین نقطه ضعف اتاق طی دوران فعالیت کاری اش رادرائتلاف بادولت به مظنورتخفیف مطالبات بخش خصوصی دانست و خاطرنشان ساخت: مشارکت اتاق بازرگانی با دولت درجهت خاموش کردن صدای بخش خصوصی وبه خصوص درمعضلات ناشی از تحریمهای بین المللی ازبزرگترین نقاط ضعف اتاق بوده است.

به گزارش ستاد خبری گروه خواستاران تحول نصرالله حجازی با بیان مطلب فوق و بااشاره به اینکه خارج کردن اتاق از قید حاکمیت جناح سنتی نیز بزرگترین دستاورد اتاق بوده است، افزود: درشرایط فعلی اتاق بازرگانی برای افزایش سطح کارآیی خود نیازمند یک دگردیسی اساسی و بزرگ که ناظر بر شرایط  داخلی و بین اللملی باشد است که تحقق این امر منوط به تغییرساختار، کارکرد ، نقش و جایگاه اتاق است.

عضواتاق بازرگانی درهمین حال نسبت به روند و چگونگی اداره اتاق بازرگانی انتقاد وارد کرد و افزود: متاسفانه تاکنون اتاق بازرگانی به صورت سنتی و نیز انحصاری تحت سیطره اعضایی بوده که قائل به عضوسالاری و نیزخرد جمعی نبوده اند.

حجازی ادامه داد: این نوع رویکرد مشمول دوره ریاست آقایان نهاوندیان و نیزخاموشی بوده است به طوری که نحوه مدیریت آنها به گونه ای بوده است که به هیچ وجه به مشاوره جمعی و خرد جمعی اعتقادی نداشتند.

عضواتاق بازرگانی تهران درهمین حال کمیسیونهای اتاق بازرگانی را یکی ازارکان تصمم سازاتاق دانست و گفت : همچنان که کمیسیونهای تخصصی مجلس نقش اساسی دربررسی لوایح وامورتقنین دارند برهمین اساس نیزکمیسیونهای اتاق بازرگانی نیزمی بایست نقشی تعین کننده واثربخش داشته باشند.

حجازی با اشاره به اینکه کمیسیونهای اتاق می بایست نقش تهیه کننده خوارک برای اتاق را داشته باشند درعین حال تاکید کرد: آنچه که کمیسیونها به عنوان وظیفه وکارکرد اصلی خود انجام می دهند،وزن اصلی اش برروی دوش کمیسیونهای داخلی است .

عضو اتاق بازرگانی درهمین حال درباره ترکیب سنی اعضای کمیسیونهای اتاق نیزگفت: عقلانیت حکم می کند که درمجموعه نهادهای جمعی ترکیبی از عناصرجوان ونیز نیروهای با تجربه باشد واساسا باید شرایط برای حضورنیروها واندیشه های نو فراهم باشد.

دیدگاه های شما

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.