کد خبر:3887
93/12/13 - 13:54

کمیسیون ها از افراد با تخصص های مرتبط با آن رشته تشکیل شود

عضواتاق بازرگانی تهران: کمیسیون ها از افراد با تخصص های مرتبط با آن رشته تشکیل  شود عضواتاق بازرگانی تهران بااشاره به اینکه برای افزایش سطح...
کمیسیون ها از افراد با تخصص های مرتبط با آن رشته تشکیل  شود

عضواتاق بازرگانی تهران:

کمیسیون ها از افراد با تخصص های مرتبط با آن رشته تشکیل  شود

عضواتاق بازرگانی تهران بااشاره به اینکه برای افزایش سطح کارآیی کمیسیون های تخصصی اتاق، لازم است که ترکیب اعضای آن متشکل ازمتخصصانی با رشته های مرتبط درهرکمیسیون باشد اظهارداشت: حضورافراد با تخصص های مربوطه در کمیسیونهای تخصصی  باعث میشود تارسالت خودرا به نحو احسن انجام دهند.

به گزارش ستاد خبری گروه خواستاران تحول بهروز صفارزاده ضمن بیان مطلب فوق  وبا بیان اینکه نقش کمیسیون ها دراتاق بازرگانی بسیارشاخص ومهم است اظهارداشت: کمیسیونها با توجه به ماهیت کاری که دارند می توانند هماهنگ کننده ارگانها و نهادهای دولتی با سازمانهای ذیربط باشند.

صفارزاده ادامه داد: با توجه به اینکه بازرگانانی که در ایران کار می کنند در بخش های تجاری،بازرگانی،تولیدی،معادن و...فعالیت دارند بنابراین یک قسمت از فرآیند کاری آنها  با ارتباطات خارجی برخورد می کند وبنابر نقش کمیسیون ها درایجاد تسهیل دربرقراری این نوع تعاملات بسیارمهم است.

عضواتاق بازرگانی  تهران خاطرنشان ساخت : درواقع کمیسیونها با توجه به ماهیت کاری که دارند هم می توانند نقش هماهنگ کننده با ارگانها و سازمانهای دولتی و سازمانهای ذیربط داشته باشند و هم می تواند ارتباطات خارجی را تسهیل کنند وتحقق هریک ازاین موارد ازجمله  تقاضاهای اصلی اعضاء اتاق بازرگانی  است.

صفارزاده همچنین افزود : البته باید درنظرگرفت که اهمیت ونیز بزرگی ویا کوچکی کمیسیون نمی بایست به عنوان  نوع کارکرد اتاق ملاک قرارگیرد .بلکه مساله مهم این است که در ارتباط با آن کار محوله و رسالتی که دارند بتوانند به نحو احسن انجام وظیفه کنند.

وی با بیان اینکه افرادی که در این کمیسیون ها هستند نباید به دنبال منافع شخصی خود باشند اظهارداشت: بدون شک ازجمله الزامات موثربودن کارکرد کمیسیونها، حضورافرادی است که  هدفشان خدمت به اتاق،اقتصاد  مملکت و بازرگانی باشد وتنها در این صورت است می توانیم اتاق بی نیاز و مقتدر و یکدستی داشته باشیم.

صفارزاده درعین حال ورود افراد با تخصص های مرتبط درکمیسیونها را نیزیادآورشد وتصریح کرد :ورود افراد با تخصص های مرتبط در کمیسیونها باعث میشود که آنها قادرشوند مطالبات هرحوزه را به نحو موثری پیگیری کنند چرا که متخصصان مرتبط اشراف بیشتری نسبت به مشکلات بخش مربوطه دارند.

دیدگاه های شما

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.