کد خبر:3884
93/12/13 - 13:51

غلبه افراد سالخورده درترکیب کمیسیونهای اتاق

هداوندی گفت: غلبه افراد سالخورده درترکیب کمیسیونهای اتاق   مقاومت سالخوردگان دربرابرنگاه بلند مدت به محیط کسب وکار عضو اتاق اتاق بازرگانی...
غلبه افراد سالخورده درترکیب کمیسیونهای اتاق

هداوندی گفت:

غلبه افراد سالخورده درترکیب کمیسیونهای اتاق

 

مقاومت سالخوردگان دربرابرنگاه بلند مدت به محیط کسب وکار عضو اتاق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به انتقاد ازبی برنامگی کمیسیونهای اتاق بازرگانی برای افزایش سطح کارآیی خود اظهارداشت: غلبه افراد سالخورده درترکیب کمیسیونهای اتاق ازجمله موانع بازدارنده درروند تاثیرگذاری آن بوده است.

به گزارش ستاد خبری گروه خواستاران تحول هداوندی با اعلام مطلب فوق اظهارداشت : متاسفانه درسنوات قبل ترکیب سنی بزرگسالان وسالخوردگان بدنه اصلی کمیسیونهای اتاق بازرگانی را تشکیل داده است وباتوجه رویکرداین گروه سنی که عمدتا محافظه کارودربرابرتغییرات مقاوم هستند،کمیسیونها تحرک وپویایی خود را ازدست داده اند.

هداوندی بااشاره به اینکه برای ایجاد تحرک درکمیسیونها می بایست ترکیب متناسبی ازگروه های سنی جوان،میانسال وبزرگسالان به صورت موزون درکناریکدیگرقرارگیرند اظهارداشت: بهره گیری از نیروهای جوان کارآمد درترکیب کمیسیونها باعث به روزشدن وآشناشدن با شرایط وعلم روز دنیا می شود.

این عضواتاق بازرگانی با اشاره به اینکه درحال حاضرروند توسعه کشورها تغییرات بنیادی کرده است خاطرنشان ساخت: اگردرگذشته افراد ثروتمند ونیزکارآفرین دنیا عموما دررده سنی بزرگسالان بودند درشرایط فعلی این الگوی سنتی کاملا تغییرکرده است وبرعکس افراد کارآفرین عموما درزمره جوانان خلاق هستند.

وی با بیان اینکه با این رویکرد لازم است که اتاق بازرگانی نیزازاین الگو بهره بگیرد تصریح کرد: استفاده از جوانان خلاق ونیزموفق که درجامعه جزء کارآفرینان موفق هستند باعث می شود که اتاق جان تازه ای بگیرد.

عضواتاق بازرگانی تهران با اشاره به تبعات حضورافراد بزرگسال در مجموعه اتاق بازرگانی گفت: رده های سنی بزرگسال اگرچه ازلحاظ تجربی به شدت غنی وکارآمد هستند اما ازسوی دیگراین عده عموما دربرابرتغییرمقاوم هستند ودربرابرنگاه های بلند مدت محیط کسب وکارمقاومت می کنند.

هداوندی ادامه داد: بنابراین برای رفع این مشکل لازم است که درترکیب کمیسیونهای اتاق بازرگانی درکنارافراد سالخورده وباتجربه ازجوان های خلاق نیزاستفاده شود.

وی با اشاره به اینکه جنس کسب وکاربویژه درحوزه آی.تی دردنیا کاملا تغییرپیدا کرده است اظهارداشت: باتوجه به این امر بدون شک لازم است که ازجوانان وصاحبان کسب وکاروکارآفرین درترکیب کمیسیونهای اتاق بازرگانی استفاده بهینه شود.

دیدگاه های شما

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.